baterije


baterije
battery
* * *
• battery

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • baterija — bàtērija ž DEFINICIJA 1. a. električni spoj (ob. serijski) više istovrsnih i istosmjernih izvora električne energije za pretvaranje kemijske, toplinske, sunčeve ili nuklearne energije u električnu [akumulatorska baterija; električna baterija;… …   Hrvatski jezični portal

 • Croatian brands — The following products could be described as hallmarks of Croatian trade. Croatia awards its own quality seal (Hrvatska kvaliteta) to the best Croatian products every year. Contents 1 Wines 1.1 White wines 1.2 Red wines 1.3 …   Wikipedia

 • bàtērija — bàtērij|a ž 1. {{001f}}skup predmeta ili strojeva 2. {{001f}}a. {{001f}}električni spoj (ob. serijski) više istovrsnih i istosmjernih izvora električne energije za pretvaranje kemijske, toplinske, sunčeve ili nuklearne energije u električnu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • NiCd — DEFINICIJA krat. tehn. vrsta baterije za prijenosne uređaje koja se zasniva na nikal kadmiju …   Hrvatski jezični portal

 • NiMH — DEFINICIJA krat. tehn. vrsta baterije za prijenosne uređaje koja se zasniva na nikal metal hibridu …   Hrvatski jezični portal

 • Daniell — (izg. dèniel), John Frederic (1790 1845) DEFINICIJA engleski kemičar, fizičar i meteorolog; izumio Daniellov element, veliko unapređenje u odnosu na galvanski element baterije …   Hrvatski jezični portal

 • elektromobil — elektromòbīl m <G elektromobíla> DEFINICIJA tehn. vozilo pokretano elektromotorom koje se napaja iz ugrađene baterije akumulatora, usp. elektrobus ETIMOLOGIJA elektro + mobil …   Hrvatski jezični portal

 • bateríja — e ž (ȋ) 1. osnovna vojaška enota v topništvu: sem pride protiletalska baterija, dvajset mož // skupina topov: baterija bruha, molči; zdaj strelja naša baterija; protiletalska baterija; ogenj obalnih baterij 2. elektr. zaporedno ali vzporedno… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • člén — in člèn čléna m (ẹ̑; ȅ ẹ) 1. del, ki se veže z drugimi v celoto: sestaviti člene; člen verige; vezava členov; pren. vezni člen med preteklostjo in sedanjostjo; to vprašanje je samo člen v verigi problemov 2. oštevilčen odstavek zakona ali… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • galvánski — a o prid. (ȃ) 1. elektr. nanašajoč se na pretvarjanje kemične energije v električno: galvanski tok / galvanski člen osnovna enota galvanske baterije; galvanska baterija priprava (z več členi) za pretvarjanje kemične energije v električno 2. teh …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • hraníti — in hrániti im nedov. (ȋ á ā) 1. imeti kaj spravljeno za kasnejšo uporabo: hraniti moko, vino; hraniti sadje čez zimo; to hrani le za posebne prilike; hraniti v kleti, v zaprti posodi; jedila se hranijo v hladilniku; smodnik se hrani na suhem /… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika